Lô Xiên 4 Víp MB: 500.000 VNĐ

Soi cầu chuẩn xác ngày :10-12-19
Sau khi nạp đủ, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Lô xiên 4 Kết quả Theo
10-12-19
09-12-1922,59,93,87Trúng140
08-12-1939,76,66,50Trúng129
07-12-1977,83,58,04Trượt142
06-12-1939,27,01,40Trượt164
05-12-1930,25,93,06Trúng163
04-12-1940,97,01,79Trượt128
03-12-1906,98,97,39Trúng141
02-12-1951,41,94,13Trúng142
01-12-1920,98,90,57Trúng161
30-11-1990,03,54,50Trúng146
29-11-1963,43,64,60Trượt146
28-11-1986,34,76,16Trúng164
27-11-1923,16,06,26Trúng157
26-11-1936,43,31,95Trúng138
25-11-1913,68,98,84Trúng165
24-11-1979,42,72,91Trúng158
23-11-1952,74,96,80Trúng154
22-11-1978,73,30,56Trúng159
21-11-1998,20,28,35Trượt148
20-11-1959,60,29,65Trúng151
19-11-1998,64,84,58Trúng156
18-11-1942,23,00,72Trúng144
17-11-1967,15,16,96Trượt145
16-11-1971,51,69,60Trượt140
15-11-1950,87,61,91Trúng169
14-11-1977,95,04,19Trúng168
13-11-1979,38,54,50Trúng122
12-11-1905,07,34,44Trúng127
11-11-1935,17,75,94Trúng158
10-11-1921,85,33,10Trúng159
09-11-1900,77,73,74Trúng134
08-11-1916,15,06,39Trượt136
07-11-1928,70,75,66Trượt165